Veerkrachtig in ons kot – Leerkrachten nemen hun bocht

Leerkrachten nemen hun bocht

Beeld je in. Je vertoeft op het strand van Nazaré (Portugal). Je tuurt in de verte en ziet hoe de zeestroom langzaam maar steevast transformeert in een krachtige golf. Een surfer loopt het water in en peddelt vervolgens – zo snel hij kan – de zee in. Van zodra hij de golf bereikt, neemt hij onderaan een bocht, verdwijnt tijdelijk uit zicht en stijgt vervolgens – vol zelfvertrouwen – boven de onstuimige zee uit. De snelheid en het gemak waarmee hij verder glijdt is verbluffend.

Je bent als leerkracht misschien geen bedreven surfer, je hebt de laatste weken wel al enkele woelige zeeën doorzwommen. Je kunt niet ontkomen aan de golven die op je af komen; het heeft ook geen zin ze te bevechten. Hoe kan je als leerkracht hoge golven – nu en in de (nabije) toekomst – veerkrachtig nemen? Welke mogelijkheden en kansen krijg je nu om nadien vlotter te werken? Welke bocht neem jij? Hoe benut jij deze golf?

Afstandsonderwijs is sedert enkele weken de norm voor elke leerling/student. De omschakeling van groeps- naar individueel leren vraagt meerdere aanpassingen die wel wat van je vragen. En tegelijk kan deze golf van uitdagingen een duwtje in de rug zijn om de meerwaarde van individuele leertrajecten (verder) te verkennen. Stel dat je deze ‘bocht’ neemt en alternatieve keuzes maakt in leerdoelen, -middelen en samenwerkingsvormen (met leerlingen én collega’s), welke voordelen levert dit jou en je leerlingen/studenten op?  

Wat werkt goed en neem je mee naar je klas? Hoe versterk je hiermee je basiszorg? Wat zorgt ervoor dat differentiëren vlotter gaat en leerlingen volgens hun kunnen en op eigen tempo kunnen leren en groeien? Welke ruimte komt vrij? Wat kan je als leerkracht in de klas dan méér doen? Aan wie of wat kan je meer aandacht schenken? Welke mogelijkheden biedt het voor (langdurig) zieke leerlingen/studenten en zij-instromers?

Wil je als leerkracht pro-actief reageren en deze periode benutten om je veerkracht te verstevigen, dan bekijk je best hoe je ook volgend(e) schoolja(a)r(en) vlot kan schakelen van klassikaal, naar afstands- of blended leren. Hoe kan je de (fysieke én virtuele) leercontext vormgeven zodat leerlingen alleen of samen, thuis of in de klas zelfstandig en vlot kunnen (blijven) werken? Welke ideeën heb je hierover? Wat denken je collega’s? Onderzoek (nieuwe) mogelijkheden en kansen, niet alleen voor je leerlingen, maar ook voor jezelf, je collega’s en je schoolteam. Neem je eigen(zinnige) bocht, verdwijn maar even van de radar. Duurzame onderwijskeuzes maken vraagt immers tijd en ruimte.

Liesbet

#aandeslagmetjeklas

#veerkrachtigvoordeklas

Liesbet

info@liesbetmoortgat.be

www.liesbetmoortgat.be

Deel dit artikel

Lentebrief 2021

De lente wordt steeds meer zicht- en voelbaar. De natuur ontpopt zich, de vogels dartelen en fluiten erop los, de dagen worden langer en lichter… en we hebben af en toe al mogen proeven van een zonnige, warme voorjaarsdag. Wat in de kiem aanwezig is, kan pas ontwikkelen mits de juiste ‘voeding’. In deze nieuwsbrief vind je mogelijks inspiratie om jouw persoonlijke groei te ‘voeden’.
Veel leesplezier.

Liesbet

Lees verder »

Winterbrief 2021

2020 heeft ons uitgedaagd op heel veel manieren. In de zoektocht naar verbinding met onszelf en elkaar hebben we heel wat creatieve wegen uitgetekend. We hebben opnieuw leren genieten van kleine, eenvoudige acties: de natuur opzoeken, stappen, fietsen, bakken, klussen of even niksen… het kon en mocht allemaal…

Lees verder »