VORMING

Wil je als schoolbestuur, -directie of beleidsondersteuner inzetten op welbevinden en veerkracht?
Verken dan zeker ‘Impact’ en ‘School vol vitaliteit’, een vernieuwend aanbod voor schoolteams.

Ben je leerkracht, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider of directie? Wil je inzetten op persoonlijke groei en ontwikkeling?
Op zoek naar een professional die supervisie, intervisie of coaching aanbiedt?
Lees verder in de ‘collegiaal leren’.

Tijdens de vormingen krijg je als individu of team eenvoudige, nuttige en reeds naar onderwijs vertaalde kaders en praktische handvatten aangereikt. Bovendien ontwikkel je een gedeelde ‘taal’ die verder samenwerken faciliteert. Wil je vooraf verkennen of nadien verdiepen? Dan geven we je graag volgende leestips. Meer hierover in de rubriek ‘Ontwikkeling’.

Mijn onderwijsroots en schoolbrede ervaring als leerkracht en leerlingenbegeleider wil ik blijven benutten om onderwijsprofessionals en schoolteams te versterken.
Ontwikkeling en groei heb je nodig om je goed te (blijven) voelen op school. De vorminginitiatieven zijn vooral gericht op zelfreflectie en feedback, denken en doen, delen met en leren van elkaar. Inzichten worden direct vertaald in kleine, concrete acties die je als leerkracht of team vlot kan uitzetten.

IMPACT

Heb je binnen onderwijs een leidinggevende of beleidsondersteunende functie?
Ben jij verantwoordelijk voor professionalisering, kwaliteitszorg of psychosociaal welzijn?
Merk je op dat leerkrachten (of andere onderwijsprofessionals binnen je team) het resultaat van hun dagelijkse inzet en harde werk regelmatig in vraag stellen?
Minder goesting tonen voor hun job?
Het overzicht verliezen in de vele uitdagingen?
Mogelijks afhaken onderweg?
Of net andersom, hun tanden kapot bijten op het vele werk?
Tijdens deze interactieve workshops geef je leerkrachten de kans om te onderzoeken welke impact ze als leerkracht nu al hebben, hoe ze hun ‘slagkracht’ kunnen vergroten en het verschil kunnen blijven maken door de samenwijze keuzes die ze dagelijks maken. Dit doen ze door:

  • ‘breed’ te reflecteren over levensfasegebonden sterktes, wensen en noden
  • verder in te zetten op samenwerking en teamtalent
  • (nog) meer in te zetten op kansen en mogelijkheden om de schoolopdracht behapbaar te maken

Je kunt ervoor kiezen om één of meerdere accenten te belichten. Deelnemers krijgen eenvoudige, pragmatische en reeds naar onderwijs vertaalde denkkaders aangereikt.
Ze worden vervolgens uitgenodigd om inzichten te vertalen naar hun specifieke schoolomgeving en -opdracht.

SCHOOL VOL VITALITEIT

Heb je binnen onderwijs een leidinggevende of beleidsondersteunende functie? Ben jij verantwoordelijk voor professionalisering, kwaliteitszorg of psychosociaal welzijn? Wil je (nog) meer aandacht besteden aan het psychosociaal welbevinden van je schoolteam, zodat zoveel mogelijk personeelsleden gezond en ‘vitaal’ aan de slag blijven, en dus duurzaam inzetbaar zijn?

Vitale leerkrachten (en andere onderwijskrachten) voelen zich doorgaans fit en staan stevig in hun schoenen. Ze pakken hun breed takenpakket zorgzaam en efficiënt aan. Hun betrokkenheid naar leerlingen, collega’s en de school is groot. Ze vliegen er elk jaar opnieuw met goesting in en gaan wendbaar om met uitdagingen onderweg. Wanneer je als directie, samen met het schoolbestuur en beleidsteam, actief kiest voor een school vol vitaliteit, stimuleer je de fysieke én mentale gezondheid van alle schoolmedewerkers, waardoor ze zich goed voelen en lenig blijven omgaan met taakbelasting, veranderingen en tegenslagen. Je houdt hiermee zoveel mogelijk leerkrachten en andere belangrijke onderwijsprofessionals aan boord van je school. Zo garandeer je de continuïteit van het lesgebeuren en optimaliseer je het leerproces van leerlingen. Je behoudt of verruimt bovendien het draagvlak om samen het pedagogisch project van de school te realiseren.

COLLEGIAAL LEREN

Ben je leerkracht, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider of directie? Wil je inzetten op persoonlijke groei en ontwikkeling? Op zoek naar een professional die supervisie, intervisie of coaching aanbiedt?

Intervisie is een vorm van collegiaal leren waarbij onderwijsprofessionals (met eenzelfde functie) elkaar ondersteunen bij klas- of schoolgerelateerde moeilijkheden, vragen, opdrachten of cases. In deze werkvorm kan je concrete situaties bespreken in een vaste en vooral ‘veilige’ groep van maximaal 8 deelnemers. De intervisieleden denken mee over mogelijke oplossingen of verbeteringen. De (interne of externe) intervisor bewaakt het leerproces. Deze kwalitatieve dialoog verruimt je eigen inzichten en netwerk wat kansen biedt om taken of moeilijkheden anders aan te pakken. Daarenboven oefen je vaardigheden zoals reflecteren, actief luisteren, concretiseren van vragen, feedback geven en ontvangen, …

Heb je meer nood aan zelfreflectie, dan kan supervisie een interessante keuze zijn. Hierin krijg je tijd en ruimte om stil te staan bij je persoonlijke ervaringen in de klas of op school. Dit kan gaan over jouw interactie met een leerling of klasgroep, je manier van les geven, je samenwerking met één of meerdere collega’s, je contact met ouders, je visie op onderwijs, je mening over het schoolbeleid… Jij bepaalt welke (subjectieve) beleving – en hieraan verbonden vraag – je inbrengt. Je ontdekt welke overtuigingen of patronen je professioneel handelen aansturen. Je hiervan bewust zijn geeft je (opnieuw) de mogelijkheid om dingen anders aan te pakken.

Ook als onderwijsprofessional heb je recht op (loopbaan-)coaching, dit om de zes jaar. Je vertrekt vanuit een duidelijke loopbaanvraag. Aan de hand van concrete tools, reflecteer je over mogelijkheden en kansen om je doel of wens te realiseren en/of je jezelf te versterken, in de klas en op school.