BEGELEIDING

Wil jij een duurzame oplossing voor moeilijkheden die in de weg zitten om je goed te voelen, thuis of op het werk? Met een ‘neutrale’ professional praten, nadenken, overleggen, opties verkennen… geeft inzicht en moed om dingen (anders) aan te pakken. Samen ben je wijzer. Wijzer worden doe je samen.

OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE

Allerlei zorgen en moeilijkheden

Stel dat je problemen niet meer in de weg zitten, meer nog, ‘opgelost’ zijn, wat is er dan anders in je leven (of werk)? Wat doe je (opnieuw) meer? Wanneer heb je minder last? Wat loopt wel nog goed? Tijdens een oplossingsgericht gesprek verken je vooral de gewenste verandering (en niet het probleem of de oorzaak ervan). Je benoemt wat je wil veranderen of verbeteren, maar ook wat je wil behouden, versterken of leren. In plaats van adviezen krijg je vooral veel vragen die je ruimer of anders doen nadenken. Je (her-)ontdekt wat voor jou werkzaam of hel(p)end is om doelen te realiseren. Vanuit dit inzicht neem je kleine, concrete, haalbare acties, dit op eigen tempo.

Loopbaanbegeleiding - coaching

Werkgerelateerde vragen of wensen

Hoe kan ik (opnieuw) meer werkplezier ervaren? Hoe kan ik werk combineren met gezin en/of mantelzorg? Hoe kan ik energieverlies voorkomen? Hoe behoud ik mijn veerkracht/vitaliteit? Hoe kan ik mijn functionerings- of evaluatiegesprek voorbereiden? Hoe ga ik om met verandering en weerstand? Hoe kan ik beter samenwerken?  Na langdurige afwezigheid wegens ziekte wil ik me voorbereiden om terug te gaan werken. Hoe doe ik dit?

Deze en andere loopbaanvragen kunnen – indien ze onbeantwoord blijven – zorgen voor energieverlies en ongezonde stress. Loopbaanbegeleiding is dan een efficiënte manier om milde, werkgerelateerde spanningklachten te voorkomen of aan te pakken. Aan de hand van concrete tools, reflecteer je over mogelijkheden en kansen, bij jezelf en in de werksituatie. Je beantwoordt vragen zoals: Wat doe ik graag en met gemak? Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik (niet meer)? Wat zijn mijn sterktes (en valkuilen)? Je leert moeilijkheden vertalen in concrete vragen, wensen en noden. In een persoonlijk ontwikkelingsplan bundel je verworven inzichten en keuzemogelijkheden, zodat je zelfbewust en doelgericht stappen kan zetten.

Vraag een gratis infomoment aan.

Je hebt om de zes jaar recht op loopbaanbegeleiding, waarbij je 7u individuele coaching op maat krijgt voor slechts €80. Om loopbaancheques aan te vragen, heb je minstens zeven jaar werkervaring nodig als werknemer of zelfstandige. Je werkgever mag deze kost vergoeden (betaling door derden).

Burn-out coaching

Duurzaam herstellen
‘Herval’ voorkomen
Voel jij je fysiek en mentaal uitgeput? Twijfel je steeds meer aan jezelf of aan je capaciteiten? Geven familie, vrienden, collega’s aan dat je niet meer dezelfde bent? Mogelijks kamp jij met chronische stress, (mentale) overbelasting of burn-out. Ernstige spannings- of uitputtingsklachten leiden vaak tot ziekte en werkonbekwaamheid. Rust en/of medicatie zijn vaak ontoereikend. Zonder professionele hulp kan je je nog slechter gaan voelen. Onderzoek wijst uit dat een intensieve, gestructureerde en diepgaande begeleiding nodig is om duurzaam te herstellen en herval te voorkomen. Om je energiebalans en veerkracht duurzaam te herstellen, doorloop je vijf thema’s:
  • Inzicht verwerven in de wisselwerking tussen klachten, omstandigheden en copingstijl
  • Het verzamelen van je veranderwensen, sterktes en hulpbronnen
  • Je fysieke conditie aanscherpen en leren ontspannen
  • Herkennen van en luisteren naar je lichaamssignalen
  • Een krachtige, oplossingsgerichte mindset ontwikkelen
Wanneer je voldoende hersteld bent, kan je loopbaanbegeleiding volgen om de terugkeer naar de werkvloer of ‘reintegratie’ voor te bereiden. Eenmaal terug aan het werk wordt nazorg aangeboden om herval te voorkomen.Naast activerende en ervaringsgerichte oefeningen (in de sessie maar ook thuis), wordt er voldoende stilgestaan bij allerlei vragen en zorgen die je herstel in de weg zitten. Dit kan gaan over of en hoe je het contact onderhoudt met je werkgever en collega’s, wat je mag verwachten van een consult bij de arbeidsgeneesheer, enz… Samen bekijken we welke informatie je nodig hebt en hoe je praktische problemen best aanpakt.Bij ernstige spannings- en uitputtingsklachten is een consult bij de huis- en/of bedrijfsarts steeds aangewezen. Deze sluit eerst medische oorzaken uit en stelt een diagnose met bijhorend advies. Wanneer er sprake is van een depressie, angststoornis, trauma, alcoholmisbruik, … raadpleeg je best eerst een psychiater en/of klinisch psycholoog. Maak nu uw afspraak voor een verkennend gesprek.

Hoe anderen SAMENWIJS ervaren