Wil jij een duurzame oplossing voor moeilijkheden die in de weg zitten om je goed te voelen, thuis of op het werk? Wil je als leerkracht of schoolteam inzetten op zelfzorg, veerkracht en vitaliteit? Investeer in persoonlijke of professionele groei van jezelf of je team. Ontdek het begeleidings– en vormingsaanbod ‘Samenwijs’ waarin je (inter-)actief aan de slag gaat met Liesbet Moortgat, een ervaren professional die grondig luistert, krachtige vragen stelt en je doet nadenken, nuttige kaders aanreikt, ‘deurtjes’ opent in je hoofd, de ‘puzzelstukjes’ in elkaar doet passen, je keuzepallet verruimt en je blik richt op mogelijkheden en kansen. Samen zoeken we naar wat werkt voor jou en wat jouw volgende, kleine, maar vooral authentieke stap is naar méér levenskwaliteit en werkplezier.

Verschijnt in 2020

Ben je werkzaam binnen onderwijs? Ben je actief aan de slag als leerkracht? Of volg je een lerarenopleiding? Ben je van plan de stap naar onderwijs te zetten? Dan is dit boek – geschreven samen met talentonwikkelleraar Annick Jehaes – een aanrader. De inhoud is fris en vernieuwend. De vele voorbeelden getuigen van een grote voeling met wat leeft binnen onderwijs. De verhalen beklijven. Dit boek laat je niet onberoerd en is niet vrijblijvend. Het zet je denken en handelen in beweging. Wil je alvast een voorsmaakje, dan kan je gratis deelnemen aan een webinar gepland op 23 september 2020.

Annick Jehaes & Liesbet Moortgat

Recent nieuws

Samenwijs met